یکی از بزرگترین هواپیماهای دنیا بوئینگ 747 آمریکایی ست (برای چهل سال بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان بود) که 9 فروند از آن در اختیار هواپیمایی هما قرار دارد و به آن لقب ملکه آسمان‌ها می دهند.

بوئینگ 747

بوئینگ 747 در 6 مدل عرضه شده است که شامل این موارد می باشد:

 • بوئینگ 747-100
 • بوئینگ 747-200
 • بوئینگ 747-300
 • بوئینگ 747-400
 • بوئینگ 747-SP
 • بوئینگ 747-8
این هواپیما طرفدارای مخصوص خودش را دارد و ایرانی ها هم به شدت به این هواپیما علاقه دارند! برای مثال مدل SP بوئینگ 747، در کل دنیا فقط در ایران مانده است!

بوئینگ 747
بوئینگ 747

بوئینگ های 747 ایران ایر

 • 4 هواپیمای بوئینگ 747-200
 • 4 هواپیمای بوئینگ 747-SP
 • 1 بوئینگ 747 ترابری
بوئینگ 747

بوئینگ های 747 هواپیمایی ماهان

 • 4 هواپیمای بوئینگ 747-200
 • 4 هواپیمای بوئینگ 747-SP
 • 1 بوئینگ 747 ترابری

بوئینگ 747

اخیرا با شرکت بوئینگ، صحبت هایی شده است که امیدواریم در این راستا ایران بتواند هواپیماهای مناسبی را از این شرکت بخرد.