بطور کلی چارتر در اصطلاح به معنای اجاره قرار گرفتن یک هواپیما بشکل کامل یا فقط چند صندلی از آن یا حتی هتل و کشتی بوسیله یک شرکت خدمات گردشگر می باشد. اما در رابطه با بلیط های چارتر که مرتبط با پروازهای چارتری است، یک شرکت خدمات گردشگری منوط بر اخذ مجوزهای لازمه قادر است درخواست چارترهای هواپیما آن هم فقط در مسیرهای مشخصی را به ایرلاین ها عرضه کند و در ادامه نیز ایرلاین مربوطه، با دریافت ضمانت های لازم می تواند این اجازه را صادر کرده یا رد نماید.

بلیط های چارتری

اما با توجه به این نکته که شرکت چارتر کننده این وظیفه را بر عهده دارد که تمامی هزینه ها و همچنین فرایند فروش بلیط را، خود بر اساس مبلغ توافق شده با ایرلاین مربوطه تضمین کند. از طرفی دیگر در قانون نیز به این ایرلاین ها اجازه داده شده است که با توجه به نیازهای بازار، به بیش از پروازهای برنامه ای خود پروازهای چارتری نیز برقرار نمایند.
لذا بر طبق موارد ذکر شده در حقیقت در پروازهای چارتری، طرف حساب شما شرکت خدماتی گردشگری چارتر کننده می باشد و ایرلاینی که با آن پرواز خواهید کرد در واقع فقط اجرا کننده پرواز است و مسائل مرتبط با فروش، تغییرات و یا کنسل کردن بلیط هواپیما بر عهده شرکت خدمات چارتر کننده است.

بلیط های چارتری

حال با توجه به اینکه شرکت چارتر کننده تضمین نموده که مبلغ توافق شده با ایرلاین مربوطه را تامین کند، لذا در ارتباط با بلیط های چارتر محدودیت هایی نسبت به بلیط های پرواز سیستمی مثل تغییر نام و تغییر تاریخ وجود دارد.

بلیط های چارتری

از بزرگترین مزیت های بلیط پروازهای چارتر می توان به قیمت بسیار پایین آن اشاره کرد. در صورتی که شما در انتخاب نمودن تاریخ سفر خود کمی انعطاف به خرج دهید(!) می توانید بسیار ارزان با هواپیما سفر کنید.

از معایب بلیط چارتری نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • جریمه مربوط به کنسلی بلیط
  • غیر قابل انتقال به غیر بودن بلیط ها
  • نرخ بلیط کودکان ۲ الی ۱۲ سال برابر قیمت بلیط بزرگسال می باشد
  • محدودیت های تنوع مسیرهای پروازی