در کنار تمام فرودگاه های برتر دنیا هنوز فرودگاه هایی هستند که شرایط مناسبی ندارند و خلبان ها و مسافران از نظر مسافرت با هواپیما ممکن است دچار مشکل شوند، تعداد این فرودگاه ها در سطح دنیا کم نمی باشند و باید در مورد انها تدابیر خاصی در نظر گرفت که احتمال حادثه یا اتفاق خاص احتمالی به صفر برسد.

خطر ناک ترین فرودگاه های جهان

فرودگاه نارسارسواق، گرینلند

طبیعت اطراف این دسته متجاوز نفرت انگیز و خوب بوده و فقره سبب دامنه باید از بین کوههایی کریه گذشت. این از باب هر مسافری جذاب است اما به خاطر هر خلبانی نیز یک کابوس است. جدایی انداختن گذار کردن از بین کوه‌هایی که گزند تفرق بین آنها کم بوده و هم این چنین گاهاً مه غمگین می‌باشند بسیار سخت است. باد‌های شدیدی که وافراً و به ندرت در آن ناحیه می‌وزد را نیز به این دشواری‌ها اضافه کنید.

فرودگاه بین المللی گیبرالتار، بریتانیا

نکته بکر این جمعیت حیات یک بلوار بر روی گروه پایین آن است که ابته گذرگاه عمده شهر هم هست. این دم اگر بر اثر وقوع اجماع تراضی ای معبر با ترافیک قطعی بسته شود و یا در خلال قعر یک هواپیما متهمی حیث فراراز دست نگهبان بخواهد از این گذرگاه گذر ردشدن کند چه تصادفتصادف s می افتد!؟